[TG] Từ Từ Đồ Chi

Kurokochii

Từ Từ Đồ Chi


【 Đam Mỹ 】

  • Nắng Hạ Ngày Đông | Tử Hi(On-Going)
  • Tôi Yêu Người Như Người Yêu Tôi | Yến Phi Ly (Hoàn)
  • Trọng Sinh Chi Người Thừa Kế | Hố(Hoàn)

【 Hệ Liệt 】

  • 01 – Tặng Hoa Cho Bách Đồ | Magic Bean (Hoàn)
  • 02 – Thư Tình Của Kỵ Sĩ | Tử Hi(Hoàn)
  • 03 – Viên Tiên Sinh Luôn Không Vui | Magic Bean (Hoàn) | Tử Linh Lan (Hoàn)
  • 04 – Dáng Vẻ Anh Thích Em Đều Có | Kurokochii(Hoàn)
  • 05 – Peter Pan Và Cinderella | Den Shì(On-Going)

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s